Podání stížnosti / Žádost o pomoc či radu

Nedílnou součástí uplatňování spotřebitelských práv je jejich základní znalost a orientace ve sporných situacích, které vám mohou pomoci váš případ vyřešit anebo vaše práva obhájit. Připravili jsme zde proto na základě naší mnohaleté zkušenosti online poradnu, prostřednictvím které nám můžete podat stížnost na konkrétního podnikatele anebo nás požádat o pomoc a radu. 

Podání vám nezabere více jak 5 minut, ale než tak učiníte, věnujte pozornost i několika málo pravidlům, podle kterých se toto naše Kontaktní místo, které funguje s podporou MPO ČR, pro vás řídí:

1. Vyplňujte jednotlivé údaje postupně a s přihlédnutím k okolnostem vašeho případu. Uvědomte si, že pokud neuvedete svoji e-mailovou adresu, nebudeme vám moci odpovědět.

2. Pokud nám podáváte stížnost na konkrétního podnikatele anebo konkrétní firmu, nezapomeňte vyplnit také jejich obchodní název a IČO anebo popřípadě, pokud je neznáte, jejich konkrétní www stránky.

3. Vyplněním a odesláním formuláře nám udělujete souhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem vyřešení vašeho případu, a to v souladu s Prohlášením SČS o ochraně osobních údajů, které je pro vás dostupné zde a které si prosíme před vyplněním a odesláním formuláře pečlivě přečtěte. Vaše osobní údaje vyplňujte jen v části č. 1 "Informace o vaší osobě" a NIKDY NE v části formuláře č. 4 věnované popisu vašeho případu. Tuto část totiž pro potřeby i ostatních spotřebitelů, kteří se dostanou u nás do podobné situace, uveřejňujeme. 

4. Po podání vaší stížnosti nebo žádosti o radu od nás obdržíte e-mail s potvrzením o přijetí vašeho podání a identifikační číslo vašeho případu. Toto číslo slouží pro komunikaci mezi námi a vámi o vašem podání a po jeho zadání zde se můžete informovat o stavu řešení vašeho případu.

5. Odpověď neurgujte. Po vyřešení vašeho případu od nás obdržíte e-mail s naším doporučením nebo popř. stanoviskem ke konkrétním okolnostem vašeho podání.

6. Tato služba funguje pro vás nepřetržitě a zdarma a snažíme se vám na základě získaných informací poradit vždy co nejlépe. Nemůžeme ale nést odpovědnost za váš postup anebo za vyřešení vašich sporů.

7. V případě, že chcete upozornit na postup anebo přístup určitého obchodníka i ostatní spotřebitele, využijte k tomu i fórum Nespokojený zákazník zde a pokud máte zájem o mimosoudní urovnání vašeho sporu, kontaktujte nás prostřednictvím podání zde

Děkujeme, Vaše Kontaktní místo SČS.   

   

1. Informace o vaší osobě
2. Týká se vaše podání konkrétního podnikatele nebo obchodníka?
3. Prosíme vyberte konkrétní oblast, které se váš případ týká
podkategorie: