Podání stížnosti / Žádost o pomoc či radu

Nedílnou součástí uplatňování spotřebitelských práv je jejich základní znalost a orientace ve sporných situacích, které vám mohou pomoci váš případ vyřešit anebo vaše práva obhájit.

Prostřednictvím těchto stránek tak zde pro vás na základě naší mnoholeté zkušenosti provozujeme i online Poradnu, prostřednictvím které nám můžete podat stížnost na konkrétního podnikatele anebo nás požádat o pomoc a radu. 

Podání vám nezabere více jak 5 minut, ale než tak učiníte, věnujte pozornost i několika málo pravidlům, podle kterých se naše Kontaktní místo pro vás řídí:

1. Vyplňujte jednotlivé údaje postupně a s přihlédnutím k okolnostem vašeho případu. Uvědomte si, že pokud neuvedete svoji e-mailovou adresu, nebudeme vám moci odpovědět.

2. Pokud nám podáváte stížnost na konkrétního podnikatele anebo konkrétní firmu, nezapomeňte vyplnit také jejich obchodní název a IČO anebo popřípadě, pokud je neznáte, jejich konkrétní www stránky.

3. Vyplněním a odesláním formuláře nám udělujete souhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem vyřešení vašeho případu, a to v souladu s Prohlášením SČS o ochraně osobních údajů, které je pro vás dostupné zde a které si prosíme před vyplněním a odesláním formuláře pečlivě přečtěte. Vaše osobní údaje vyplňujte jen v části č. 1 "Informace o vaší osobě" a NIKDY NE v části formuláře č. 4 věnované popisu vašeho případu. Tuto část totiž pro potřeby i ostatních spotřebitelů, kteří se dostanou u nás do podobné situace, uveřejňujeme. 

4. Po podání vaší stížnosti nebo žádosti o radu od nás obdržíte e-mail s potvrzením o přijetí vašeho podání a identifikační číslo vašeho případu. Toto číslo slouží pro komunikaci mezi námi a vámi o vašem podání a po jeho zadání zde se můžete informovat o stavu řešení vašeho případu.

5. Odpověď neurgujte. Po vyřešení vašeho případu od nás obdržíte e-mail s naším doporučením nebo popř. stanoviskem ke konkrétním okolnostem vašeho podání.

6. Tato služba funguje pro vás nepřetržitě a zdarma a snažíme se vám na základě získaných informací poradit vždy co nejlépe. Nemůžeme ale nést odpovědnost za váš postup anebo za vyřešení vašich sporů.

7. V případě, že chcete upozornit na postup anebo přístup určitého obchodníka i ostatní spotřebitele, využijte k tomu i fórum Nespokojený zákazník zde a pokud máte zájem o mimosoudní urovnání vašeho sporu, kontaktujte nás prostřednictvím podání zde

Děkujeme, Vaše Kontaktní místo SČS.   

   

1. Informace o vaší osobě
2. Týká se vaše podání konkrétního podnikatele nebo obchodníka?
3. Prosíme vyberte konkrétní oblast, které se váš případ týká
podkategorie: