Všeobecný model ADR

Subjektem pro všeobecné řešení spotřebitelských sporů je

  • Česká obchodní inspekce

Kontakt:

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2; Tel.: +420 296 366 360; www: www.coi.cz; ID datové schránky: x7cab34 

Do působnosti ČOI spadají podle zákona tzv. zbytkové případy mimosoudního řešení sporů.

V mimosoudním řešení sporů před ČOI jde o konciliaci, během níž pracovník ČOI vede strany k urovnání sporu jako nezávislý prostředník, který jim je případně nápomocen radou a názorem, ve sporu však nerozhoduje. Výsledkem řízení je uzavření soukromoprávní dohody stran.

Více informací k ADR u ČOI je pak možné najít - zde, popř. k přesharničním sporům obecně i - zde. Procesními náležitostmi vedení sporů před ČOI jsme se podrobněji zabývali i v naší publikaci - zde (viz kapitola 4).

Ministerstvem odpovědným v ČR za ADR je

  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Kontakt: Na Františku 32; 110 15 Praha 1, Tel.: +420 224 851 111, www: www.mpo.cz; ID datové schránky: bxtaaw4 anebo e-mail: posta@mpo.cz

Aktuální informace, které k ADR přináší MPO ČR, jsou k dipozici - zde.