Platforma pro řešení sporů on-line

Od poloviny února 2016 otevřela Evropská komise také Evropskou platformu pro řešení spotřebitelských sporů on-line. SČS je i notifikovaným subjektem i pro mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ODR (online dispute resolution).

Tato platforma, která napomáhá spotřebitelům i obchodníkům řešit spory týkající se nákupů na internetu, představuje jednotné kontaktní místo, které spotřebitelům a obchodníkům z EU umožňuje urovnávat spory v případě domácích i přeshraničních nákupů on-line. Děje se tak prostřednictvím přesměrování sporů k vnitrostátním subjektům alternativního řešení sporů (ADR), které jsou na platformu napojeny a byly vybrány členskými státy na základě kvalitativních kritérií a následně oznámeny (notifikovány) Evropské komisi.

Adresa této platformy je https://webgate.ec.europa.eu/odr

Můžete se proto na nás obracet i v těchto případech, ale věnujte pozornost i naší publikaci - zde (viz kapitola 6), kde jsou základní kroky pro využití ODR popsány. Zavedení platformy zatím nevyřešilo mnoho problémů. Sdělte nám proto i vy své zkušenosti, budeme se snažit vám pomoci.

Hlavní prvky nové platformy a souvislosti:

  • Platforma má být snadno ovladatelná a přístupná ze všech typů zařízení. Spotřebitelé mohou vyplnit formulář stížnosti dostupný na platformě ve třech jednoduchých krocích.
  • Platforma nabízí uživatelům možnost provést celý postup řešení sporu on-line.
  • Platforma je mnohojazyčná.                                      

Právním základem pro zřízení platformy pro řešení sporů on-line je Nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line, které popisuje hlavní funkce platformy a také pracovní postup v případě sporu řešeného jejím prostřednictvím. Nařízení vychází ze Směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů, díky které mají spotřebitelé při řešení svých sporů s obchodníky v EU široký přístup k alternativnímu řešení sporů.

Evropská komise spustila i podpůrnou kampaň k užívání této on-line platformy. Jak to funguje? Shlédněte ji - zde a popř. se podívejte i na naváděcí videospot - zde.

V případě přeshraničních sporů pak spotřebitelům pomáhá v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů podle zákona o chraně spotřebitele i Evropské spotřebitelské centrum. Toto centrum je v ČR zřízeno při ČOI - viz Evropské spotřebitelské centrum - zde.