Životnost a opravitelnost spotřebních výrobků

Aspekt životnosti produktů se stává stále významnějším v pohledech spotřebitelů samých, ale také regulátorů v Evropské unii (Evropský parlament), či i vlád některých evropských i mimoevropských zemí (Francie, Finsko, Japonsko).

Reakce výrobců a prodejců v České republice jsou spíše "vlažné". I proto je živeno vnímání spotřebitelů, že výrobky na trhu jsou vybaveny "šidítky" a "kazítky", která omezují jejich životnost, abychom si museli kupovat stále nové a nové produkty.

Sdružení českých spotřebitelů vyvinulo značku kvality "Životnost PLUS". Přiznání značky kvality ŽIVOTNOST PLUS je naplňováním našeho cíle zviditelnit takového výrobce, který životnosti produktu věnuje pozornost a deklaruje ji vhodnou a srozumitelnou formou. 

Veškeré informace k principům přiznávání značky, seznamy oceněných atd. jsou k dispozici - zde.

SČS realizovalo i projekt specificky zaměřený na opravitelnost výrobků (2018-19). K němu najdete informace - zde.

 

logo ocenění

Značka Životnost PLUS, logo