Orgány SČS

Statutárním orgánem SČS je ředitel, kterým byl  k 1. 7. 2017 správní radou SČS jmenován dle čl. 4 Zakládací listiny Mgr. Viktor Vodička, a který jedná za ústav samostatně. 

Členy správní rady jsou (čl. 5.7 Zakládací listiny): 

Ing. Libor Dupal (1955), předseda správní rady.

Ing. Libor Novák (1951), místo-předseda správní rady.

Pavla Dušková (1968), 

Blahoslav Husák (1950)

Ing. Ladislav Polák (1939) 

Ing. Milan Pražák (1950) 

Dipl. tech. Stanislav Švancar (1927)

Revizorem hospodaření ústavu (čl. 6.6.Zakládací listiny) byla správní radou jmenována Ing. Irena Michalová.