Zapojení do technické normalizace

Sdružení českých spotřebitelů dlouhodobě prosazuje a zdůrazňuje prioritu zapojení spotřebitelů do technické normalizace a dalších standardizačních procesů, kterými jsou technické předpisy, zajišťující bezpečnost výrobků na regulační úrovni, posuzování shody a akreditace, metrologie, dozor nad trhem a případně i další (všemu dohromady říkáme standardizace).

Zapojení do standardizačních technik je důležitou součástí preventivního působení SČS. Abychom tuto zásadní prioritu mohli zajišťovat skutečně systematicky, profesionálně a z hlediska financování transparentně, založili jsme obecně prospěšnou společnost Kabinet pro standardizaci. Naše aktivity v této oblasti velmi podstatně podpořily nejdříve norská vláda, později švýcarská.

Pro tuto prioritu jsme založili speciální doménu www.top-normy.cz/.