Kvalita potravin

Evropská legislativa se zaměřuje na zajištění bezpečnosti potravin pro spotřebitele. Spotřebitel se ovšem zajímá i o kvalitu. Některých aspektů kvality potravin se evropská a zejména národní legislativa cíleně dotýká. Z podstatné míry však má kvalitu zajistit soutěž na trhu. Tato pravda je komplikována jednou zásadní podmínkou: spotřebitel musí mít nástroje pro to, aby se v kvalitě dokázal orientovat. V tomto smyslu spotřebiteli evropská legislativa vychází vstříc - značení potravin zahrnuje množství údajů, které mu mají k této orientaci pomoci. Velké množství údajů se však spotřebiteli může někdy jevit zmatečné a nepřehledné, takže informace mohou být vlastně kontraproduktivní. K tomu připočítejme řadu dobrovolných informací a značek, jejichž vypovídající hodnota může být mírně řečeno zavádějící, ne-li klamavá ...

Je zřejmé, že Sdružení českých spotřebitelů nemůže ponechat téma kvality potravin stranou a skutečně je naší důležitou prioritou. Česká technologická platforma pro potraviny nám umožňuje se věnovat aktivitám s tím souvisejícím alespoň částečně, když ne systematicky. Přesto se nám ale podařilo připravit a otevřít nové stránky, kde se na téma kvality potravin specificky zaměřujeme - Zde.

Naše tiskoviny ve vztahu k podpoře kvality potravin naleznete na naší kmenové doméně www.konzument.cz v sekci Publikace.