Sympatizanti SČS

Sympatizantem SČS se může stát fyzická osoba, která se zaváže k určitým formám spolupráce a podpory SČS, např. a zejména:

- účastní se průzkumových / dotazníkových akcí,

- případně se účastní dobrovolné práce SČS,

nebo právnická osoba či osoba samostatně výdělečně činná, která se SČS spolupracuje a dobrovolně přispívá ve vybraných oblastech k naplňování našeho poslání.

Máte-li zájem o takovou spolupráci, kontaktujte nás. Děkujeme.

Spolupracují s námi ..