Rozvíjíme dál naše služby i pro nevidomé a slabozraké

Ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých jsme se připojili i k oslavě letošního Mezinárodního dne nevidomých

Na akci jsme představili naše služby a zájem o ně a spolupráci s námi nás velmi těší a zavazuje. Určitě budeme o podporu i těchto lidí nadále usilovat!

Více v přiložené tiskové zprávě.

přílohy:

zavřít

19. 11. 2018 12:03