Vzdělávání seniorů - Písek

Ve spolupráci s našimi partnery, PFT, Živnostenským úřadem v Písku a Městským střediskem sociálních služeb se nám podařilo uspořádat dne 6.června 2018 další besedu se seniory

Na programu setkání byly otázky Jaké změny spotřebitelům přináší nový zákon o spotřebitelských úvěrech? Jak se bránit nekalým praktikám podomních obchodníků s energiemi? Víte co vám hrozí při uzavírání smluv uzavíraných po telefonu? Co je mimosoudní řešení spotřebitelských sporů? a jak vystoupení obou řečníků (V.Vodička za SČS a D.Šmejkal za PFT) tak i beseda samotná se setkali s dobrým ohlasem a přáním, abychom podobnou akci znovu zopakovali.

přílohy:

zavřít

08. 06. 2018 18:36