Uveřejnili jsme výroční zprávu o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů v letech 2016 - 2017

Dne 28. března 2018 jsme uveřejnili Výroční zprávu SČS o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů v letech 2016 - 2017 a splnili tak jednu z našich povinností vyplývajících z mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Sdružení českých spotřebitelů, z.ú. (SČS) bylo v srpnu 2016 pověřeno Ministerstvem průmyslu a obchodu mimosoudním řešením spotřebitelských sporů podle § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a mezi naše povinnosti patří i pravidelné uveřejnění výroční zprávy týkající se této činnosti.

S naší výroční zprávou se zde můžete seznámit.

přílohy:

zavřít

04. 04. 2018 19:22