Názory nevládních organizací na novou legislativu týkající se chemikálií

Koalice nevládních organizací zabývajících se problematikou životního prostředí, ochranou spotřebitelů, veřejným zdravím a ochranou práv žen zveřejnila svůj příspěvek ke konzultacím Evropské komise k nové legislativě týkající se chemikálií (REACH). Podle názoru uvedeného sdružení by návrh nové legislativy měl obsahovat tři následující základní pilíře. Za prvé povinnost stáhnout z trhu takové chemikálie, které se ukládají ve zvířecích a lidských tkáních nebo v životním prostředí. Za druhé plné právo na informace ze strany spotřebitelů a firem na to, jaké chemikálie jsou obsaženy ve výrobcích. Za třetí povinnost, aby i dovezené produkty musely odpovídat požadavkům na bezpečnost platným pro produkty vyrobené v EU.

zavřít

02. 02. 2005 00:00