Další reakce SČS na dvojí kvalitu

Zástupce SČS pozván do pořadů v rozhlase i TV: "Dvojí" kvalita

12. 10. média zveřejnila další výsledky průzkumu MZe ke dvojí kvalitě potravin, 13. 10. bylo toto téma předmětem summitu V4 v Bratislavě. Aktuální průzkum zahrnoval zejména výrobky tzv. privátních značek a dětských výživ.
Zástupce Sdružení českých spotřebitelů (Libor Dupal, předseda správní rady SČS) byl postupně přizváván do českého rozhlasu a do České televize, aby aktuální vývoj komentoval.
Zdůraznil, že SČS považuje rozdílnou kvalitu výrobků, které jsou nabízeny pod značkou, která má celoevropský či i globální přesah, a také pod stejným názvem, grafickým provedením, za nekalou praktiku a tedy za klamání spotřebitele.
Zastává názor, že stávající evropská legislativa pro nekalé obchodní praktiky je formulována dostatečně obecně a tak „dvojí“ kvalitu výrobků obsahuje. Úprava tohoto předpisu proto není nezbytná, ale nevylučuje ji.
Větším problém je, že není řešeno na technické úrovni definiční vymezení pojmu dvojí kvalita, takže dnešní diskuze a hlavně průzkumy již zahrnují výrobky, které neodpovídají výše uvedenému popisu dvojí kvality a neměly by být vůbec srovnávány.
Česká legislativa v řadě komodit potravin aspekt kvalitativní požadavky zahrnuje. Například pro masné výrobky. Předpis umožňuje do drůbežích výrobků použít drůbeží separát a je proto zvláštní se pak „divit“, že v lunchmeatu drůbeží separát použit byl.
Odkazy: Na TV níže, na vysílání v ČR v příloze.

Dvojí kvalita v ČT 24

přílohy:

zavřít

14. 10. 2017 05:09