Nová legislativa EU o službách v přípravě

Před několika týdny byl publikován návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu.

Tento dokument je dalším ze série iniciativ EK svědčících o tom, jak důležitým tématem jsou dnes v EU „služby“. Připomeňme nejdříve „zelenou“ a poté „bílou“ knihu o službách obecného zájmu, či zpráva o bezpečnosti služeb a mnoho dalších. Směrnice, alespoň ve stávajícím návrhu, výrazně ovlivní v příštích letech situaci na trhu se službami v EU. I když výslovně uvádí, že „nemá vliv na právní předpisy a iniciativy v oblasti ochrany spotřebitele“, svými dopady se zájmů spotřebitelů nepochybně velmi dotkne.
Tento návrh směrnice je součástí procesu hospodářské reformy zahájené na zasedání Evropské rady v Lisabonu s cílem vytvořit do roku 2010 z Evropské unie subjekt s největší konkurenceschopností v celosvětovém měřítku a s nejdynamičtější ekonomikou založenou na znalostech. Tento návrh tvoří součást strategie, kterou přijala Komise za účelem odstranění překážek, bránících dosud rozvoji služeb na vnitřním trhu
Záměrem návrhu směrnice je vymezit právní rámec, který odstraní překážky bránící poskytovatelům služeb zakládat provozovny a omezující volný pohyb služeb mezi členskými státy, což poskytne jak poskytovatelům služeb, tak i příjemcům právní jistotu. Návrh se zabývá širokou škálou ekonomických služeb – s několika výjimkami, jako jsou finanční služby - a vztahuje se pouze na poskytovatele služeb usazené v členském státě.
V příloze uvádíme principy návrhu. Součástí návrhu směrnice je poodrobný rozklad (vysvětlující memorandum), které pro jeho přehlednost doporučujeme VAší pozornosti. Originální text v angličtině i český překad jsou uloženy v sekci dokumenty.

přílohy:

zavřít

02. 02. 2005 00:00