Mimosoudní urovnání sporu

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) se dlouhodobě a systematicky věnuje problematice alternativního řešení spotřebitelských sporů. Pod záštitou Výboru pro regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu se dne 10.10.2003 konal kulatý atůl, který k danému tématu organizovalo SČS ve spolupráci s Evropskou komisí (TAIEX). Diskuse se účastnili nevládní organizace spotřebitelů, profesní svazy podnikatelů (výroba i obchod), státní orgány. Akce měla mezinárodní rozměr, účastnil se host z Velké Británie. Cílem bylo zdůraznit potřebu intenzívního prosazování mimosoudního urovnání sporů v ČR, jako podmínky pro posilování důvěry ve funkci vnitřního trhu.
Tisková zpráva a další informace jsou v přílohách.

přílohy:

zavřít

30. 01. 2005 00:00