Seminář o uvádění výrobků na trh v českém Parlamentu

Dne 15.5.2008 se konal v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR seminář „Nová regulace EU pro uvádění výrobků na trh - výzva pro zajištění implementace“.
Záštitu na jeho realizací převzal Hospodářský výbor PSP, organizátorem a odborným garantem akce by

Dne 15.5.2008 se konal v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR seminář „Nová regulace EU pro uvádění výrobků na trh - výzva pro zajištění implementace“.
Záštitu na jeho realizací převzal Hospodářský výbor PSP, organizátorem a odborným garantem akce bylo Sdružení českých spotřebitelů, o.s.

Evropským parlamentem byl v únoru schválen „balíček“ regulativních opatření, které významnou měrou ovlivní fungování vnitřního trhu. Cílem semináře, bylo otevření širší diskuse nad principy nové evropské legislativy, a zejména s ohledem na uplatňování a dopady nové legislativy. Zatímco výrobu a obchod by měl zajímat zejména vliv regulace na přetrvávající technické překážky obchodu mezi členskými státy, tím spíše vůči třetím zemím, spotřebitele více zajímá, zda dojde k účinnější eliminaci nebezpečných výrobků na trhu. Předmětem diskuse byla nařízení a rozhodnutí o společném rámci pro uvádění výrobků na trh, o pravidlech pro akreditaci, dozor nad trhem a označení CE a o vzájemném uznávání výrobků v neharmonizované sféře. Texty by měly být v nejbližších týdnech oficiálně schváleny Radou EU a v červenci publikovány v Úředním věstníku EU.

Zájem o akci se ukázal býti mimořádným, když se zaregistrovalo na 140 přítomných účastníků, včetně několika poslanců. Zejména potěšitelné bylo, že auditorium zahrnovalo mnoho zástupců z oblasti obchodu a služeb, čímž tento sektor vyjádřil svůj zájem o informovanost o nově zaváděné legislativě.

Více v přílohách (Tisková zpráva, prezentace)

přílohy:

zavřít

20. 05. 2008 00:00