ISO norma ke zlepší výroby potravin - kvalita a hlavně bezpečnost

V únoru letošního roku byla vydána technická specifikace ISO/TS 22003:2007, která je určena pro certifikační organizace provádějící certifikaci systému managementu bezpečnosti potravin akreditované podle normy ISO 22000:2005.

V únoru letošního roku byla vydána technická specifikace ISO/TS 22003:2007, která je určena pro certifikační organizace provádějící certifikaci systému managementu bezpečnosti potravin akreditované podle normy ISO 22000:2005.
V normě jsou např. formulovány požadavky na délku trvání auditu. K základní době auditu (v potravinářství 1,5 dne) se přidává:
- půl dne za každý plán (pokud má podnik zavedeno více plánů HACCP),
- čtvrt dne (pokud podnik nemá certifikovaný systém řízení),
- až dalších 5 dní (podle počtu pracovníků podniku).
Norma je schválena k přímému používání v ČR a doplňuje tak normu ČSN 56 0834:2007 Systém managementu bezpečnosti potravin – Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu bezpečnosti potravin.

Přehled certifikačních orgánů působících v ČR v oblasti bezpečnosti potravin je uveden v příloze původní zprávy (jsou to např. Bureau Veritas Certification Czech republic, s.r.o., CERT-ACO, s.r.o. atd).
Certifikační orgány působících v ČR s aktuálně platným osvědčením o akreditaci je možné nalézt i na www.cai.cz.

zavřít

08. 12. 2007 00:00