Evropský informační systém o vodě a rámcová směrnice o vodě

Evropská komise zveřejnila koncem března 2007 zprávu o výsledcích průzkumu, jak jednotlivé členské státy EU plní rámcovou směrnice o vodě. Zároveň s touto zprávou otevřela nový webový portál - Evropský informační systém o vodě.

Evropská komise koncem března letošního roku zveřejnila zprávu o výsledcích, jak jednotlivé členské státy EU plní rámcovou směrnice o vodě. Zveřejněné výsledky však ukazují, že členské země se musí více snažit, aby cíle směrnice dosáhly.

Cílem rámcové směrnice o vodě z roku 2000 je dosáhnout do roku 2015 dobré úrovně jakosti vody pro všechny typy vod na území EU (v řekách, jezerech, ústí řek, pobřežních a podzemních vod). Rámcová směrnice o vodě a další směrnice jsou součástí politiky, jejímž cílem je chránit a hospodařit s životně důležitým přírodním zdrojem.

Evropská komise zároveň s touto zprávou otevřela nový webový portál - Evropský informační systém o vodě - shromažďující údaje, které byly dříve nedostupné nebo roztříštěné.

Portál poskytuje občanům EU množství informací o vodě a s ní související problematice (např. jakost vody ke koupání, informace o městských čističkách odpadních vod atd.). Evropský informační systém o vodě by se měl do roku 2010 stát nejúplnějším informačním systémem na světě.

zavřít

03. 06. 2007 00:00