Dětská obuv, jak řešit problémy se zdravotní závadností?

Seminář v Parlamentě - dozvíme se, jak jak řešit problémy se zdravotní závadností dětské obuvi?

Sdružení českých spotřebitelů pořádá pod záštitou parlamentního podvýboru 30. března 2006 seminář o dětské obuvi.
Posláním semináře je poskytnout poslancům, zástupcům nevládních neziskových sdružení (spotřebitelských organizací, občanských poraden aj.), profesních asociací, zkušebních a certifikačních subjektů, vládních a státních institucí a médií a jejich prostřednictvím široké veřejnosti informace o problematice obuvi pro děti z hlediska její zdravotní bezpečnosti. Diskutovány budou situace evropské a vnitrostátní legislativy a jejího uplatňování a vymáhání, možnosti a účinnost využití dobrovolných nástrojů, jakou jsou zejména technické normy, dobrovolné značky a dobrovolná certifikace a zejména návrhy a možnosti dalšího řešení.

přílohy:

zavřít

10. 03. 2006 00:00