Kvalita vody ke koupání v EU

Kvalita vody ke koupání v EU je obecně dobrá, jedna z deseti vnitrozemských pláží však nesplňuje normy EU. Toto zjištění je možné vyčíst z výroční zprávy o jakosti vod ke koupání, kterou zveřejnila Evropská komise.

Evropská komise předložila výroční zprávu o jakosti vod ke koupání. V této zprávě jsou uvedeny informace o kvalitě vod, jež ke koupání každé léto využívají miliony Evropanů. Zpráva obsahuje hodnocení téměř 20 000 míst ke koupání ve 25 členských státech EU.

Údaje předložily i nové členské státy, vč. České republiky. Jakost vod v nových členských státech byla mírně horší než ve státech evropské patnáctky.

Většina míst ke koupání byla označena za bezpečná ve smyslu splnění norem stanovených ve směrnici o vodách ke koupání z roku 1976.
V případě pobřežních míst ke koupání byly příslušné normy splněny z 96,7%.

Vnitrozemská místa ke koupání splňujících příslušné normy z 89,4%.

Zpráva však upozorňuje na dva negativní trendy. Jedním z nich je odstraňování nevyhovujících míst z oficiálního seznamu vod určených ke koupání, čímž dochází k jejich vynětí z působnosti směrnice. Druhým je stanovování časově neomezeného zákazu koupání v místech, která nesplňují příslušné normy, aniž by byla přijata opatření k dosažení souladu se směrnicí. V řadě případů takto státy postupují u míst s trvalými problémy se znečištěním. Tento postup je v rozporu s citovanou směrnicí a Komise hodlá uvedenou záležitost projednat s dotčenými členskými státy.

Seznam míst ke koupání je přístupný na internetové stránce Komise o vodách ke koupání.

Na základě výsledku výroční zprávy navrhla Komise revizi směrnice o vodách ke koupání, kterou projednává Evropský parlament a Rada.

zavřít

28. 07. 2005 00:00