Značky kvality pro služby - značky vyřazené z hodnocení

Ve smyslu metodiky značky, které nesplnily kritéria postavená na „standardu“ Programu CzQ, jsou v rámci tohoto hodnocení považovány za „VYŘAZENÉ Z HODNOCENÍ“ – („NEHODNOCENÉ“).  

Jsou to značky, které neposkytují spotřebiteli komplexní informaci o kvalitě výrobku či služby. Neznamená to, že jsou nezbytně nedůvěryhodné, ale pouze že nesplňují stanovené standardní požadavky na značku kvality komplexně. Mohou tedy dávat důvěryhodnou informaci spotřebiteli o nějaké výlučné specifikaci či vlastnosti služby, ale nikoliv o všech (tj. komplexně) stanovených konkrétních kvalitativních ukazatelích pro službu.  

Blíže k tomu, včetně jejich seznamu a základních informacích o nich - Zde