Značky kvality - služby - Vyhodnocené značky

Ve smyslu metodiky značky, které splnily kritéria postavená na „standardu“ Programu CzQ, jsou v rámci tohoto hodnocení považovány za „VYHODNOCENÉ“ a bez pořadí jsou sepsány a blíže popsány v příloze Zde.  

Jsou to značky, které poskytují spotřebiteli přiměřeně komplexní informaci o kvalitě služby. Jako "vyhodnocené" uspěly následující značky:

Certifikace Vážka - Zde

Český systém kvality služeb - Zde

Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení ČR - Zde

Regionální produkt - Zde