Ochrana spotřebitele a textil

Textil je vedle potravin asi nejdůležitějším spotřebním zbožím. Proto mu budeme i z hlediska ochrany spotřebitele věnovat náležitou pozornost. 

Jako první samostatnou sekci zde otevíráme téma symbolů pro údržbu a zacházení s naším textilním výrobkem: