Kde najít pomoc?

V této sekci nabízíme pro jednoltivé oblasti informace a stručné přehledy, jak předcházet sporům a kde hledat pomoc při řešení spotřebitelských sporů a stížností v různých životních situacích. Informace byly aktualizovány s ohledem na nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb), a následné změny v legislativě a kompetencích státních úřadů a dalších subjektů v ČR a EU jsou od roku 2014 aktualizovány s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Po kliknutí na název vybrané podsekce (napravo na Vaší obrazovce) se Vám otevřou informace, možnosti a i další nástroje, které Vám mají být nápomocny při dosahování Vašich práv na trhu. V sekci Kde najít pomoc? jsou popsány již desítky případů a životních situací, do kterých se spotřebitelé v jednoltivých oblastech dostali, s popisem základní práv a kontaktů, kde v daném případě hledat pomoc. 

Pokud nás chcete oslovit se svým dotazem, či konkrétní stížností, použijte tento formulář Zde.