Digitální svět a jeho problémy

Téma on-line nákupu výrobků a služeb se stává dominantním pro novou Evropskou komisi. Slovo pí Komisařky V. Jourové (DG JUST-CO) k věci nabízíme Zde a tiskovou zprávu EK Zde, obojí z března 2015. Na téma EK připravila a připravuje více akcí, o nichž informujeme v sekci Akce - Zde.

Dokumentace, zdroje, informace:

Souhrnná informace EK projednaná v červnu 2017 na zasedání ECGG zahrnuje i téma digitálního světa - Zde.

Prezentace EK z prosince 2016 k tématu naplňování priority Digital Single Market - Zde

V červnu 2015 otevřela EK veřejnou konzultaci ke smluvním pravidlům při on-line nákupech. Otevřena má být do 3. září a je k dispozici Zde.

Prezentace ze spotřebitelské konference v Rize (duben 2015) Zde (v přípravě).

Několik dokumentů k tématu bylo předmětem prezentací a distribuce na zasedání ECCG konaného v březnu 2015. Přikládáme - Digital_Single_Market_Factsheet - Zde, Factsheet on comparison tools - Zde, Presentation CT study results - Zde a konečně Understanding DSM obstacles – the evidence - Zde.

DG JUST-CO požádalo členy ECCG (březen 2015), aby připravili náměty, jak vzdělávat spotřebitele ve vztahu k bezpečnosti výrobků na elektronickém trhu. Český člen ECCG požádal ostatní spotřebitelské organizace v ČR o spolupráci a vznikl dokument, který byl předaný Evropské komisi - výstup je k dispozici Zde.

V listopadu 2014 otevřela EK diskuzi k tématům, které souvisejí funkcí služeb a nástrojů "digitálního světa". Nabízíme podklady zaslané zástupci spotřebitelů z členských zemí v ECCG a přidružených evropských spotřebitelských organizací.

Slovinsko, Německo, Lucembursko, Portugalsko, Belgie, ŠvédskoANECRakouskoBEUCFinskoIrskoLotyšskoFrancieNorsko.

České spotřebitelské organizace neposkytly svému zástupci v ECCG podklady a podněty. Tento spolupracoval na výstupu ANEC a dále poskytl podklad - Zde.