ECCG - zastoupení v Komisi

Evropská Komise vytváří různé pracovní a poradní platformy, které slouží na různých úrovních ke konzultaci k dalším postupům, krokům a opatřením přijímaných EK (viz Zde).

Prvotním příkladem je "Evropská spotřebitelská konzultativní skupina" (European Consumer Consultative Group - ECCG). Skupina je ustavena při Generálním ředitelství se zodpovědností za spotřebitelské otázky (do r. 2014 DG SANCO, nyní DG JUST); členy jsou zástupci členských zemí EU schválení rozhodnutím Komise. Je nám ctí, že na roky 2013-16 je členem ECCG ředitel Sdružení českých spotřebitelů. 

Pro lepší dosažitelnost průběžně šířených informací zde otevíráme tuto samostatnou sekci, kde je zpřístupníme zástupcům českých spotřebitelských organizací či dalším zájemcům.

Základním komunikačním kanálem je nicméně korespondenční šíření informací na dohodnuté adresy. Průběžně budou dohodovány další formy spolupráce, aby zastoupení v EK bylo co nejúčinnější. Za náměty k tomu děkuji.

Ing. Libor Dupal, ředitel SČS, člen ECCG