Všeobecný model pro ADR

Vnitrostátní subjekt: Česká obchodní inspekce (ČOI)

Kontaktní údaje, odkazy:  

Česká obchodní inspekce; Štěpánská 567/15; 120 00 Praha 2; Telefon: +420 296 366 360; Fax: +420 296 366 236; Web: http://www.coi.cz; IS DS: x7cab34 

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

Schválením novely zákona o ochraně spotřebitele, s účinností od února 2016, začala ČOI se zajišťováním mimosoudního řešení sporů.

V mimosoudním řešení sporů před ČOI jde o konciliaci, během níž pracovník České obchodní inspekce povede strany k urovnání sporu jako nezávislý prostředník, který jim bude případně nápomocen radou a názorem, nebude však ve sporu rozhodovat. Výsledkem řízení bude uzavření soukromoprávní dohody stran.

Procesní náležitost při využití ČOI jsou podrobněji rozvedeny v kapitole 4. naší publikace Zde.

  Zodpovědné ministerstvo: Ministerstvo průmyslu a obchodu

  Na Františku 32; 110 15 Praha 1

  telefon: +420 224851111

  e-mail: posta@mpo.cz

  ostatní informace viz: Zde .

  .

  Spotřebitelské organizace: Zde.