SČS a MUS  

Sdružení českých spotřebitelů bylo (v srpnu 2016) pověřeno Ministerstvem průmyslu a obchodu mimosoudním řešením spotřebitelských sporů. Díky tomuto významnému úspěchu disponujeme dalším nástrojem k napomáhání spotřebitelům k dosahování na jejich práva.

Pověření je k dispozici Zde, viz též webové stránky MPO - Zde.

V ostatních podsekcích sekce alternativní způsoby řešení sporů nabízíme informace včetně kontaktních míst ostatních subjektů pro mimosoudní urovnání sporů. Na této stránce jsou níže k dispozici všechny informace pro zajištění mimosoudního urovnání za pomoci SČS.

SČS poskytuje službu zprostředkování mimosoudního řešení sporů spotřebiteli zdarma.

Základní informace o SČS jako subjektu mimosoudního urovnání sporů: Zde.

Pravidla SČS, podle kterých je při řešení spotřebitelských sporů postupováno: Zde.

Off line formulář pro podání případu k mimosoudnímu urovnání sporů: Zde. Formulář si prosím stáhněte, vyplňte a pošlete e-mailem (spotrebitel@regio.cz) anebo vytištěný zašlete na adresu uvedenou ve formuláři. 

On line formulář pro podání případu k mimosoudnímu urovnání sporů: Zde (v přípravě)

Prohlášení o ochraně osobních údajů - Zde

 

 

 

Poslední změna: 9. 3. 2017 09:58