Platforma EU pro mimosoudní urovnání sporů (ADR-MUS) on line

Evropská komise uvedla v polovině února 2016 do provozu novou platformu, která pomůže spotřebitelům a obchodníkům řešit on-line spory týkající se nákupů na internetu.

Platforma pro řešení sporů on-line představuje jednotné kontaktní místo, které spotřebitelům a obchodníkům z EU umožňuje urovnávat spory v případě domácích i přeshraničních nákupů on-line. Děje se tak prostřednictvím přesměrování sporů k vnitrostátním subjektům alternativního řešení sporů, které jsou na platformu napojeny a byly vybrány členskými státy na základě kvalitativních kritérií a následně oznámeny Komisi.

ADRESA PLATFORMY: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Věnujte prosím pozornost naší publikaci k MUS z konce roku 2015, kde jsou problematika a základní kroky k využití popsány.Je k dispozici Zde.

Zavedení platformy přinese mnoho problémů. Sdělte nám své zkušenosti. Obraťte se k nám o pomoc. Budeme se snažit vám sami v zastoupení vyřízení on-line vyřídit.

Evropská komise připravila podpůrnou kampaň k užívání této on-line aplikace. Kampaň je spouštěna v postupných krocích. Jak to funguje? - nahlédněte Zde. A Zde je k dispozici naváděcí videospot.

Stručně:

Klíčové prvky nové platformy:

Platforma je snadno ovladatelná a přístupná ze všech typů zařízení. Spotřebitelé mohou vyplnit formulář stížnosti dostupný na platformě ve třech jednoduchých krocích.

Platforma nabízí uživatelům možnost provést celý postup řešení sporu on-line.

Platforma je mnohojazyčná. 

Souvislosti                                                                      

Právním základem pro zřízení platformy pro řešení sporů on-line je nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line, které popisuje hlavní funkce platformy a také pracovní postup v případě sporu řešeného jejím prostřednictvím. Uvedené nařízení vychází ze směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů, díky které mají spotřebitelé při řešení svých smluvních sporů s obchodníky přístup k alternativnímu řešení sporů.

Přístup k alternativnímu řešení sporů je k dispozici pro všechny typy zakoupeného zboží či služeb, bez ohledu na to, zda byly či nebyly zakoupeny on-line, a rovněž v případech, kdy spotřebitel pochází z jiného členského státu než obchodník.

Členské státy sestavily seznamy národních subjektů, které nabízejí postupy alternativního řešení sporů. Subjekty uvedené na těchto seznamech splňují kvalitativní požadavky stanovené právními předpisy EU.

 

Pozn.:

Při přeshraničním nákupu zboží a služeb doporučujeme pro mimosoudní řešení sporu využít služby Evropského spotřebitelského centra při ČOI.

Kontakt Zde.