Mimosoudní urovnání sporů (ADR-MUS) v elektronických komunikacích a v poštovních služeb

Vnitrostátní subjekt pro mimosoudní urovnání sporů - Český telekomunikační úřad (ČTÚ)

Kontaktní údaje, odkazy:  

Sokolovská 219; Praha 9; Poštovní adresa - poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025; Telefon.: 224 004 111; Fax: 224 004 830; 

Elektronická adresa - podatelna@ctu.czePodatelna;

http://www.ctu.cz/pusobnost-ctu/ochrana-spotrebitele/rozhodnuti-ctu-o-sporech.html;  

http://www.ctu.cz/ctu-online/elektronicka-uredni-deska.html  

http://www.ctu.cz/ctu-online/formulare/prehled-formularu.html  

Působnost: elektronické komunikace, telefonní operátoři, televizní a rozhlasové spojení a poštovní služby.

MUS končí rozhodnutím ve správním řízení.