Mimosoudní řešení sporů (ADR-MUS) ve službách dodávek energií

Kontaktní údaje, odkazy na vnitrostátní subjekt: Energetický regulační úřad (ERÚ)

Adresa:  Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava; Telefon: 564 578 666 – ústředna; Fax: 564 578 640; 

podatelna - E mail:  podatelna@eru.czeru@eru.cz, ; ID datové schránky ERÚ:  eeuaau7

http://www.eru.cz/cs/informacni-centrum  

Působnost: Problémy s připojením odběrného místa, dodávkou, službami nebo povinnostmi ze smluv týkající se elektřiny nebo plynu, pokud ji prioritně nevyřeší spotřebitel se svým dodavatelem, např.:  

o  Rozhodování o sporech o plnění povinností ze smluv o dodávce a smluv o sdružených službách dodávky

o  Připojení odběrného místa,

o  Rozhodování o vzniku, trvání nebo ukončení smluvního vztahu s dodavatelem.

MUS končí rozhodnutím ve správním řízení.