Alternativní způsoby řešení sporů (ADR)

Pokud s vyřízením reklamace nesouhlasíte a reklamace byla zamítnuta, můžete se obrátit na soud, což bývá cesta zdlouhavá a může být i nákladná (nebo s nejistým výsledkem).

Alternativní - mimosoudní urovnání sporů (ADR) umožňuje řešit spory mezi spotřebiteli a podnikateli mimo klasickou – tj. soudní cestu. Řešení sporů touto cestou je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení. Spory se vedou za účasti neutrální třetí strany, a to v rámci mediace nebo rozhodčího (správního) řízení.

V roce 2016 dochází k zásadnímu vývoji.

Nabyla účinnosti novela zákona o ochraně spotřebitele a dalších zákonů. Novela zavedla evropskou legislativu pro ADR. Zákon stanovuje pro ČR subjekty následovně:

-          v oblasti finančních služeb Finanční arbitr (dále též FA) v rozsahu působnosti stanoveném zákonem o finančním arbitrovi;  

-          v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb Český telekomunikační úřad (dále též ČTÚ) v rozsahu působnosti stanovené zákonem o elektronických komunikacích a zákonem o poštovních službách;

-          v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství Energetický regulační úřad (dále též ERÚ) v rozsahu působnosti stanovené energetickým zákonem;

-          v ostatních případech, kdy není dána působnost subjektů uvedených výše, Česká obchodní inspekce (dále též ČOI), nebo za podmínek přesně stanovených zákonem může Ministerstvo průmyslu a obchodu pověřit i další subjekty funkcí MUS - pověřený subjekt MUS (viz Zde). Těmito pověřenými subjekty je Česká advokátní komora a Sdružení českých spotřebitelů (Zde).

 

Evropská platforma pro řešení spotřebitelských sporů on-line

Od poloviny února 2016 otevřela Evropská komise Evropskou platformu pro řešení spotřebitelských sporů on-line.

 

Obracejte se na nás se svými zkušenostmi o využití mimosoudního urovnání spotřebitelských sporů. Pomůžeme a pokusíme se zprostředkovat Vaše řízení v platformě on line.

 

Pozn.:

Pokud uzavíráte smlouvu, buďte pozorní na případnou "rozhodčí doložku" v ní. K tomu více na našich stránkách Zde .