Korektní podnikání

AKTUÁLNĚ:

Dne 26.11.2012 uspořádalo SČS seminář na téma podnikatelské etiky. Tisková zpráva Zde; Program Zde; Závěry ze semináře Zde;

Prezentace

Sekce 1 - Podnikatelské prostředí v ČR
  • Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, AMSP ČR Zde;
  • Ing. Ivana Kocová, Ministerstvo průmyslu a obchodu Zde;
  • Ing. Petr Koten, Česká společnost pro jakost Zde;

Sekce 2 - Vnímání kvality výrobků a služeb spotřebitelem
  • Eva Svobodová, MBA, AMSP ČR Zde;
  • Ing. Jitka Jakubcová, EPSI – Central Europe Zde;
  • Ing. Irena Michalová, Sdružení českých spotřebitelů Zde;

Sekce 3 - Kvalita a etika prodeje
  • Ing. Libor Dupal, Sdružení českých spotřebitelů Zde;
  • Ing. Michal Ševera CSc., Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Zde;
  • Ing. Miloš Kavka, Státní zemědělská a potravinářská inspekce Zde.

Situace vztahů mezi poskytovateli služeb a konečným spotřebitelem na trhu není ani po více než 20 letech taková, jak bychom si představovali. I když připustíme, že některé "kauzy" jsou zveličovány a Sdružení českých spotřebitelů se dramaticky staví proti zjednodušenému ostrakizování podnikatelů, o korektních vztazích se v běžném životě, bohužel nedá hovořit.

Přesto je naší prioritou hledat příklady pozitivní. V mnoha krajích organizujeme udílení Ceny spokojeného zákazníka kraje, čímž se snažíme zviditelnit ty poskytovatele služeb, kteří podnikají korektně. Odkazujeme na sekci na těchto stránkách Zde.

Jsme v půběžném kontaktu s různými profesními asociacemi a snažíme se konstruktivně konkrétní témata či i problémy řešit. Některé projekty realizujeme společně se sdružením korektnipodnikani.cz. Akce zaměřujeme na podporu korektního přístupu k vyřizování reklamací a mimosoudního urovnání sporů (viz též Zde). Naše finanční zdroje na tyto aktivity jsou ovšem velmi omezené.