Finanční služby

Bohužel, trh finančních služeb nemůže zůstat mimo rozsah prioritních aktivit Sdružení českých spotřebitelů. Problémů je příliš mnoho.

Velmi zdůrazňujeme, že spotřebitel musí podstatně zvýšit svoji vlastní zodpovědnost za svoji volbu, svá rozhodnutí, za svůj podpis na smlouvě. V kampani Podepsat můžeš, přečíst musíš!, cíleně vedené s dalšími partnery, (nyní v rámci zastřešovacího projektu www.abecedarodinnychfinanci.cz) realizujeme řadu aktivit, kterými se snažíme právní uvědomění spotřebitelů posílit.

Pro problematiku trhu finančních služeb jsme otevřeli speciální doménu, která nabízí informace a rady v celém širokém spektru těchto služeb. Adresa je www.infoprofinance.cz.

Rostoucí zadlužování je nepochybně velkým problémem dnešní doby. Nekontrolovaným a obtížně kontrolovatelným. Na tuto problematiku je zaměřena výše zmíněná kampaň Podepsat můžeš, přečíst musíš! SČS ale podniká další a další konkrétní kroky. Jedním z nejefektivnějších bylo založení speciálně zaměřené poradny pro osoby, které se chtějí zadlužit, anebo které již jsou v problému souvisejícím se zadlužením či předlužením. Viz www.financnitisen.cz.