Kontakty pro pomoc

Potravinářská komora České republiky

 • Areál Markland Klimacentrum, a.s. /první patro, č.d. 127/
 • Počernická 96/272; Praha 10 - Malešice 108 03
 • www.foodnet.cz; www.ctpp.cz

Zodpovědný rezort: Ministerstvo zemědělství ČR

 • Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1
 • http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/
Dozorové orgány

Státní zemědělská a potravinářská inspekce – ústřední inspektorát

 • Květná 15, 603 00 Brno
 • telefon /spojovatelka/: +420 543540111
 • e-mail: epodatelna@szpi.gov.cz
 • další informace viz: www.szpi.cz

Státní veterinární správa ČR

 • Slezská 7, 120 00 Praha 2
 • telefon: +420 227010142
 • e-mail: e.podatelna@svscr.cz
 • další informace viz: www.svscr.cz

Orgány ochrany veřejného zdraví

- úřad hlavního hygienika

 • Palackého nám. 375/4, 128 01 Praha 2
 • telefon: +420 224971111, +420 224972431
 • e-mail: hh@mzcr.cz
 • další informace viz: www.mzcr.cz

- příslušné hygienické stanice

 • Hygienická stanice hl. m. Prahy se sídlem v Praze – pobočka Centrum
 • Dukelských hrdinů 11, 170 00 Praha 7
 • telefon: +420 233377807, +420 224218370
 • e-mail: sekretariat-centrum@hygpraha.cz
 • další informace viz: www.hygpraha.cz
 • nebo další hygienické stanice: https://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0036

Státní zdravotní ústav

 • Škrobárova 2551/48, 100 42 Praha 10
 • telefon: +420 267081111
 • e-mail: zdravust@szu.cz
 • další informace viz: www.szu.cz
Při nákupu zboží v zahraničních obchodech vám s reklamací pomůže:

Evropské spotřebitelské centrum pro ČR při České obchodní inspekci

 • Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
 • telefon: +420 296366155
 • e-mail: esc@coi.cz
 • další informace viz: www.evropskyspotrebitel.cz
Kontakty na spotřebitelské organizace v ČR:

Zde