Kvalita a bezpečnost potravin - Doba trvanlivosti

U potravin nehovoříme o délce záruční doby ve smyslu občanského zákoníku, ale o době trvanlivosti podle zákona o potravinách. Doba trvanlivosti potravin se vyjadřuje dvěma způsoby. Jednak dobou minimální trvanlivosti výrobků s delší dobou trvanlivosti) a dobou spotřeby (u výrobků, které podléhají rychlé zkáze). Spotřebitel by si měl proto všímat označení na potravinách, do jaké doby má výrobek zkonzumovat.

Minimální trvanlivost do …

Datem minimální trvanlivosti (best before) se označují potraviny, jejichž trvanlivost je zpravidla delší než 14 dnů a déle a které nejsou tzv. zdravotně rizikové. Údaj o délce doby minimální trvanlivosti nemusí být doprovázen údajem o podmínkách skladování (pokud tak není stanoveno v komoditní vyhlášce.). Zkrácené uvedení doby trvanlivosti:

  • Pokud má potravina trvanlivost 3 měsíce a méně, stačí uvést den a měsíc, nemusí být v datu minimální trvanlivosti rok.
  • Pokud má potravina trvanlivost delší než 3 měsíce, ale ne více než 18 měsíců, stačí uvést pouze měsíc a rok, nemusí být v datu minimální trvanlivosti den.
  • Pokud má potravina trvanlivost delší než 18 měsíců, stačí uvést pouze rok, nemusí být v datu minimální trvanlivosti den a kalendářní měsíc.

Prodej potravin po „projití“ (prošlých potravin) je možný za podmínek, že jsou zdravotně nezávadné, že jsou zřetelně označeny a že jsou prodávány odděleně od „regulérního“ zboží.

Datum minimální trvanlivosti nemusí být v případech uvedených v zákoně uváděno, např. (zkráceno!):

  • čerstvé ovoce a čerstvá zelenina;
  • lihoviny a ostatních alkoholické nápoje s obsahem alkoholu 10 a více objemových procent, s výjimkou emulzních lihovin (např. vaječný krém); vína, aj.;
  • pekařské výrobky určené ke spotřebě do 24 hodin po výrobě;
  • cukrovinky vyrobených výhradně z přírodních sladidel nebo z cukru, žvýkačky.
  • sůl a některé další potraviny.
Spotřebujte do …

Datem spotřeby (use by…) se označují potraviny, které snadno podléhají zkáze, které je nutno udržovat za stanovených, zejména teplotních podmínek. Uvedení podmínek skladování je nezbytnou součástí označení. Potraviny takto označené (např. jogurty, čerstvé sýry, tvarohy, cukrářské a lahůdkářské zboží, některé uzeniny, mražené zboží) nesmí být uváděny do oběhu po dosažení data spotřeby uvedeného na obalu; (je nutno je zlikvidovat, neboť mohou představovat zdravotní riziko).