Potraviny - kvalita a bezpečnost

Kvalitu a bezpečnost potravin upravuje v ČR jednak zákon o potravinách a tabákových výrobcích (č. 110/1997 Sb. v platném znění), jednak přímo nařízení ES, které jsou klíčovými předpisy pro výrobce a prodejce potravin i pro spotřebitele. Na ně navazuje relativně složitý potravinářský legislativní komplex předpisů, dotvářený komoditními vyhláškami ministerstva zemědělství a prováděcími vyhláškami ministerstva zdravotnictví, např. Zde.

U potravin nehovoříme o délce záruční doby ve smyslu občanského zákoníku, ale o době trvanlivosti podle zákona o potravinách. Doba trvanlivosti potravin se vyjadřuje dvěma způsoby. Jednak dobou minimální trvanlivosti výrobků s delší dobou trvanlivosti) a dobou spotřeby (u výrobků, které podléhají rychlé zkáze). Spotřebitel by si měl proto všímat označení, do jaké doby má potravinu zkonzumovat.

V případě podezření na zdravotně závadnou potravinu na trhu, potravinu s podezřením na manipulaci s údaji o době trvanlivosti a podobně kontaktujte ihned dozorový orgán - viz Kontakty pro pomoc.

Informace ze systému varování o nebezpečných potravinách na vnitřním trhu EU (systém RASFF) Zde (web bezpečnost potravin), resp. Zde (web Evropské komise, týdenní informace v angličtině) a v neposlední řadě webové informace českých dozorových orgánů viz Kontakty pro pomoc.