Ekologické nakupování

Sdružení českých spotřebitelů odkazuje na několik video spotů, které mladému spotřebiteli, ale s obecnou platností, otevírají některá témata ve vztahu k udržitelnému prostředí a ekologickému nakupování. Spoty, s gescí SČS a připravené s partnery (zejména ŠIK) se týkají

  • třídění odpadů - Zde;
  • sběru baterií - Zde;
  • či úsporného používání plastových sáčků a tašek - Zde.

Samostanou kapitolou jsou označení výrobků, která se týkají ekologických aspektů výrobků. První z těchto označení, kterým se naše Sdružení věnovalo, se týká pneumatik. Pokud vás otázky spojené s výběrem a (ekologickým) nákupem pneumatik zajímají, podívejte se na

Pneumatiky - značení EU.

Upozorňujeme též na vzdělávací akci 

„Generation Awake“: Zastavte plýtvání odpadem!

Kampaň „Generation Awake“ se zaměřila na důsledky, které pro životní prostředí, hospodářskou a sociální situaci i pro jednotlivce má využívání zdrojů neudržitelným způsobem. Cílem kampaně je informovat spotřebitele o účincích jejich spotřebního chování na přírodní zdroje a seznámit je s výhodami, které jim přinese změna těchto návyků. Výsledkem jsou např. plně interaktivní internotové stránky ve všech 24 úředních jazycích EU, kde kreslené postavičky ukazují, jaký dopad má každodenní nakupování na životní prostředí. Adresa - Generation Awake.